Zahradničení s biouhlem FAQ

Způsob zúrodnění půdy založený na jihoamerických půdách zvaných "Terra prete de indio"

Zahradničení s biouhlem FAQ

Příspěvekod Ivana » ned 22. srp 2010 21:43:42

Níže je překlad dokumentu Zahradničení s biouhlem FAQ (Často kladené otázky).

Originál Zahradničení s biouhlem FAQ

Čtenáře prosím o shovívavost ohledně překladu, pokud se zde bude vyskytovat nějaký pedolog anebo technicky nadaný člověk vládnoucí angličtinou lépe než já, uvítám všechny připomínky a doplňky k překladu, jakož i překlepy. Některé technické pasáže jsem nezvládla přeložit vůbec. Průvodce je přeložen i s odkazy které jsou v originále. Některé odkazy bohužel nelze nalézt (Page not found) a také některé části textu chybí. Také číslování jednotlivých odstavců je v originálu místy zmatečné, pro přehlednost (odkazy apod.) bylo ponecháno.

Biouhel je v angličtině biochar.
Uživatelský avatar
Ivana
Administrátor
 
Příspěvky: 3362
Registrován: pát 06. lis 2009 20:51:55
Bydliště: Brno

Re: Zahradničení s biouhlem FAQ 1. Co je biouhel?

Příspěvekod Ivana » ned 22. srp 2010 21:43:56

Když zahradníci přidají biouhel do zahradní zeminy, v podstatě se snaží jít ve stopách tvůrců Terra Preta.
Protože nevíme přesně, jak tento proces funguje, ani jak jej můžeme nejlépe přizpůsobit mimo oblast jeho původu, nezbývá nám než objevit hodně z toho experimentováním na vlastní zahradě a porovnáváním těchto pozorování.
1.0 Co je Biouhel?
Ze současné nedávné vědecké práce:
Biouhel je z rostlinné biomasy získaný materiál obsahující uvnitř černé uhlí (black carbon BC). Tato definice zahrnuje znaky různých typů dřevěného uhlí (char and charcoal) a vylučuje fosilní paliva nebo geogenní uhlík.
Od Mezinárodní iniciativy biouhel (International Biochar Initiative):
Biouhel je uhlí s jemnou zrnitostí s vysokým obsahem organického uhlíku a vysoce odolné proti rozkladu. Vzniká pyrolýzou rostlinných surovin a odpadů. Jako činitel zlepšující půdu, vrací biouhel do půdy uhlík, jehož bilance je záporná a slouží jako odčerpání (stažení zpět) oxidu uhličitého z atmosféry.
Pro posílení retenční kapacity živin biouhel zlepšuje půdu nejen snížením potřeby celkového hnojení, ale také svýmdopadem na životní prostředí. Biouhlem pozměněné půdy prokázaly 50 až 80 procentní snížení emisí oxidu dusného a snížení odplavování fosforu do povrchových vod a vyplavování dusíku do podzemních vod. Jako půdní zlepšení biouhel významně zvyšuje efektivitu a snižuje spotřebu tradičních chemických hnojiv, zatímco výrazně zvyšuje výnosy plodin. Oleje a plyny vznikající pyrolýzním procesem (obnovitelné zdroje) mohou být využívány jako palivo. Biouhel tak nabízí příslib pro úrodnost půdy a výhody pro klima.
Jedna z hypotéz říká, že nejlepší biouhel je tvořen při nízké teplotě pyrolýzy, v ideálním případě kolem 500 ° C (viz obr. 1), zatímco při vysoké teplotě pyrolýzy se vyrábí tradiční dřevěné uhlí. Jedná se o dostatečně vysokou teplotu, aby bylo dosaženo maximální plochy, ale také dostatečně nízkou teplotu, aby ze zadrženého kondenzátu vznikly bio-oleje.
Pokud použijeme termín biouhel široce, pak prostě odkazuje na dřevěné uhlí, vyrobené z jakékoliv odpadní biomasy, a může nebo nemusí mít jako složku kondenzované bio-oleje. V tomto širším pojetí je biouhelprostě dřevěné uhlí, které může být použito na zlepšení kvality půdy.
U nadšenců biouhlem panuje obecný souhlas s tím, že surový biouhel musí být dále zpracován předtím než se přidává do zahrady. Kompostování nebo namáčení v kompostovém výluhu se běžně používá k naplnění objemu pórů prospěšnými organismy a živinami. Namáčení v roztoku bohatém živinami (například v moči nebo rybí emulzi) před kompostováním je uznávanou praxí.
Obrázek 1: vlastnosti biouhlu značně závisí na teplotě pyrolýzy. Vliv teploty na návrat uhlíku, CEC, pH a povrchovou plochu. Lehmann (2007), Front. Lehmann (2007), Front. Ecol. Ecol. Environ. Environ. 5:381-387. 5:381-387. [ 1 Odkaz]
1.01 Může mít zahradní biouhel jako součást aktivní uhlí?
Zdá jako dobrý tip a vypadá to že to dopadne dobře. Aktivní uhlí má vyšší aktivní plochy, ve srovnání s neaktivovaným biouhlem někdy o řád vyšší. Toho je dosaženo při vysoké teplotě párou a/nebo chemickými látkami za nepřítomnosti kyslíku Existuje rostoucí zájem o tuto potenciální vlastnost biouhlu. Pokusy o dosažení aktivního uhlí v měřítku zahradní pece zahrnují ochlazení, to je dát páru do kontaktu s dřevěným uhlím s teplotou vyšší než 500 ° C. I když parní aktivace je proveditelná v průmyslovém prostředí, je nutná další studie [ 1 ]. Získání aktivního uhlí musí být ještě potvrzeno jako dosažitelné v měřítku zahradní pyrolýzy, nebo dokonce jako vlastnost důležitá pro dosažení Terra Preta.
1.02 Jaké jsou výhody používání biouhlu na zahradě?
Přídavkem biouhlu do půdy získáme tyto výhody:
• Zvýšení růstu rostlin
• Potlačení metanových emisi
• Snížení emise oxidu dusného (odhad 50%) (viz níže 5.10)
• Snížení potřeby hnojiv (odhad 10%)
• Snížené vyplavování živin
• Dlouhodobé stabilní uložení uhlíku
• Snížení kyselosti půdy - pH půdy zvyšuje (viz níže 5.01)
• Snižení toxicity hliníku
• Zvýšená půdní agregace v důsledku vzrůstu houbových hyf
• Zlepšené zadržování vody
• Zvýšení dostupných Ca, Mg, P a K v půdě
• Zvýšení půdní mikrobiální respirace
• Zvýšení mikrobiální biomasy v půdě
• Podpora symbiotické fixace dusíku u bobovitých rostlin
• Zvýšení arbuskulární mycorrhizy
• Zvýšení kationtové výměnné kapacity
1.03 Kolik biouhlu musím použít k dosažení těchto výhod?
To je předmětem probíhajících studií. Stupeň přínosu jednoznačně zvyšuje intenzita aplikace. Pokud budete spokojeni s velmi hrubým odhadem, dovolujeme si navrhnout, že cílová aplikace 5 kg/m2 bude dostatečná pro dosažení těchto výsledků ve většině zahrad. Nicméně existují podstatné výhody v souvislosti s půdní biologií při množství biouhlu hluboko pod 1 kg/m2. Tyto FAQ obsahují informace o tom, jak se používají malá množství biouhlu v zahradě aby byl nejlépe využít.
1.04 Jak dlouho trvá, než se tyto přínosy projeví? Jak dlouho přetrvávají?
K některým efektům jako je snižování půdní kyselosti dojde okamžitě. Další účinky jsou závislé na půdní biologii a trvá nějakou dobu než se rozvinou. Zvýšení kationtové výměnné kapacity se bude rozvíjet několik let. Dobrou zprávou je, že tyto účinky jsou velmi trvalé.
1.05 Jak biouhel souvisí s Terra Preta?
Biouhel se prodává pod řadou značek, jako je známá globální značka a registrovaná ochranná známka Agrichar ™, která se týká biouhlu vyrobeného patentovaným pomalým procesem pyrolýzy. Biouhel byl zásadní pro vytvoření Terra Preta de Indio a je též pro vytvoření jejího moderního ekvivalentu, Terra Preta Nova. Terra Preta "klasická" byla vytvořena přidáním dřevěného uhlí, rozbitých střepů z keramiky spolu s organickými hnojivy. To ve spojení s mikrobiální ekologií vyskytující se v těchto půdách vyústilo v neuvěřitelně úrodnou půdu, pověstnou svou seberegenerací. Vliv přidání biouhlu v Terra Preta de Indio přetrval tisíce let. Počáteční studie naznačují, že bychom neměli očekávat, že biouhel okamžitě vytvoří plný účinek Terra Preta de Indio, nicméně přetrvávající dílčí efekty jsou zcela evidentní po dobu trvání dlouhodobých studií. Do jaké míry je Terra Preta de Indio závislá na společenstvu půdních organismů jedinečných pro Amazonii není známo. Někteří zahradníci jako vy se to budou snažit zjistit. Je možné, že plný účinek biouhlu ve vaší zahradě budou vidět vaše vnoučata, ale ne vy.
1.06 Co je to pyrolýza?
Pyrolýza je chemický rozklad organických materiálů hořením za nepřítomnosti kyslíku. Poskytuje hořlavé plyny (tzv. syntetický plyn), dehty a dřevěné uhlí. Vyrobené dřevěné uhlí je kombinací černého uhlí, spolu s malým množstvím olejových kondenzátů, dehtů a popela.
1.07 Liší se vlastnosti uhlí podle zdroje a teploty? Jaké vlastnosti jsou důležité pro zahradníka?
Chemické vlastnosti dřevěného uhlí se mění v závislosti na zdroji a teplotě. Podle názoru autora tohoto textu je nejdůležitější vlastnost dřevěného uhlí pro zahradní účely schopnost snižovat kyselost, také nazývaná liming capacity nebo schopnost efektivní neutralizace. To je snadno měřitelné v zemědělské laboratoři jako ekvivalent uhličitanu vápenatého (calcium carbonate equivalent CCE. Pokud pěstujete acidofilní rostliny (rostliny vyžadující kyselou půdu) budete chtít uhlí se zanedbatelnou CCE, a údajně tuto vlastnost má biouhel pocházející z těchto rostlin (akácie, bambus, jehličí borovice). Pokud se potýkáte s nízkým pH půdy a hliníkem v půdě budete chtít uhlí se značným CCE. Ukazuje se, že biouhel z tvrdého dřeva jako dub nebo javor má značné CCE. Zřejmě amazonský biouhel pochází z tvrdého dřeva, neboť má tuto vlastnost. Bylo zjištěno, že zvyšování pH půdy je nejdůležitějším přínosem biouhlu k ovlivnění kvality půdy v souvislosti s Terra Preta. ( zdroj )
1.08 Jaký teplotní rozsah se považuje za "nízké teploty" v souvislosti s biouhlem?
Teoretická nejnižší hranice je 120 ° C, nejnižší teplota, při které dřevo bude uhlem, ( Reference )). Praktičtější nižší hranice je použití teploty řízeného vznícení dřeva, obvykle 350 ° C. ( Reference ) Teoretická horní hranice, hranice mezi biouhlem a tradičním dřevěným uhlím závisí na procesu a použité surovině, ale málokdy se uvádí více než 600 ° C. Tento teplotní rozsah je více vhodný na dřevěné uhlí ze dřeva než na uhlí vyrobené z bambusu nebo jiného vysoce celulózního topiva. Uhlí ze dřeva má vnitřní vrstvu z olejových kondenzátů, které mikroby spotřebovávají, což je stejné jako účinek glukózy na růst mikroorganismů ( Christoph Steiner, Energy with Agricultural Carbon Utilization (EACU) Symposium, June, 2004 ). Uhel připravený za vysoké teploty tuto vrstvu postrádá a proto nemůže podporovat úrodnost půdy. ( Zdroj)
1.09 Mohu nahradit biouhlem jiné formy uhlí?
Ano, absolutně. Zatímco kondenzáty oleje v biouhlu rozhodně hrají roli při zvyšování úrodnosti půdy, použití dřevěného uhlí bez bioolejových kondenzátů dává výborné výsledky. Běžně se doporučuje vyvarovat se průmyslově vyráběných briket z dřevěného uhlí, protože pojiva používaná při výrobě mohou přidat nežádoucí složky. Na druhou stranu pojivo v briketách může být neškodné.. Viz níže (5.08) informace o tom, jak přijímat některé standardizované dřevěné uhlí z rýžových obalů na provedení své domácí květináčové zkoušky a porovnání svých výsledků s ostatními.
1.10 Rozkládá se biouhel v půdě?
Dřevěné uhlí je vysoce stabilní, nicméně půdní mikroorganismy jej rozkládají, i když velmi pomalu. ( více ... )
1.11 Kde se mohu připojit ke komunitě nadšenců Terra Preta?
1. Bioenergy lists: Terra Preta: the intentional use of charcoal in soils.
2. Hypography Science Forums: Terra Preta
3. Yahoo! Tech Group: Biochar

přeloženo z http://biochar.pbworks.com/FrontPage
Uživatelský avatar
Ivana
Administrátor
 
Příspěvky: 3362
Registrován: pát 06. lis 2009 20:51:55
Bydliště: Brno

Zahradničení s biouhlem FAQ 2. Jak získat biouhel?

Příspěvekod Ivana » ned 22. srp 2010 22:17:45

2.0 Jak získat biouhel?
Můžete si koupit uhlí od výrobce biouhlu, můžete si zakoupit některý z široké škály produktů vhodných jako uhlí, kterým se zlepšují půdy nebo si můžete udělat sami dřevěné uhlí. Doufejme, že když to uděláte, získáte talent na výrobu dřevěného uhlí, která si zachovává dobrou kvalitu kondenzátů.
2.01 Kde mohu koupit biouhel? Kolik bych měl platit?
V současné době je vyrobeného biouhlu nedostatek a je plně využíván pro akademické výzkumné projekty. Cílem BEST Energies je cena AUD $ 200 / tunu pro Agrichar ™. Toto je ekvivalent k 0,06 USD dolarů za libru, a byla by to velmi konkurenceschopné cena.
Alternativou je nákup dřevěného uhlí bezpečného pro použití v půdě, které podle širší definice může být také považován za biouhel. Uhlí V Británii je široce dostupné v zahradních školkách. V Austrálii si můžete občas zakoupit bambusové dřevěné uhlí značky Redhead v supermarketech nebo malé tašky zahradnického dřevěného uhlí. Dřevěné uhlí značky Cowboy je k dispozici ve Spojených státech v 20 librových sáčcích na paletě, cca 600 liber. Individuálně 20 librové sáčky byly k dispozici již kolem USD $ 0,50 / libru. Pro větší množství, jako v přepravním kontejneru, zvažte uhlí z kokosových skořápek kokosové skořápky uhlí , někdy v polovině roku 2008 k dispozici za méně než USD $ 300 / tunu (cca USD 0,14 dolarů / libru). Stojí za zopakování: Je obvykle vhodné vyhnout se briketám z dřevěného uhlí, protože pojiva používaná při výrobě mohou obsahovat nežádoucí složky.
2.02 Co mohu pěstovat na výrobu vlastního dřevěného uhlí?
V Británii je k dispozici dřevěné uhlí komerčně vyrobené z paliv vyrobených "kopicováním", jak se dělalo v britských lesích více než 2.000 let. Jedná se o ekologicky udržitelné využívání lesů a může přispět ke zdraví a dlouhověkosti některých britských lesů.
2.03 Můžu přeměnit kosti na uhlí vhodné do zahrady?
Ano. Zdá se, že uhlí z kostí, spolu s dřevěným uhlím z jiných druhů odpadů potravin bylo součástí Terra Preta de Indio. Kosti jsou výborným zdrojem fosforu, prvku který je v omezené nabídce v celulózních uhlech. Počáteční dojmy jsou takové, že kostní uhlí bude mít vyšší obsah popela a vyšší CCE (viz 1.07) než dřevěné uhlí vyrobené z celulózních materiálů.
2.04 Jak vyrobím vlastní dřevěné uhlí?
Uhlíři po celém světě běžně používat na výrobu uhlí buď zakryté jámy covered pit [ Příklad ] nebo zakryté kupy (zemní pece) covered mound (earth kiln). Tato metoda má asi 10% až 15% účinnost. Většina zahrádkářů bude chtít začít s jednodušší metodou, se kterou se dá pracovat v menším rozsahu. Domácí pyrolýzy je docela snadné dosáhnout vypálení v sudu Vypálení v sudu je obecná metoda v začátcích. Populární variace je spodem větraný, spodem zapalovaný sud. To obvykle zahrnuje postup s pochodní a knotem. Tento přístup je od 5% do 10 %. [ Příklad ] Pokud máte nějaké základní nástroje pro řezání kovu, můžete si sud přizpůsobit na výkonnější pec.
Bez ohledu na techniku, kterou používáte k výrobě dřevěného uhlí, výběrem stejně velkých, suchých kusů dřevní hmoty vyprodukujete nejvyšší výnosy. Jednotnost je jedním z důvodů, proč uhlíři běžně používají kolidovaná tvrdá dřeva havíři budou běžně používat prořezal tvrdých dřev. Plyny vyrobené ze suchých surovin snadno hoří, což je vysoce žádaná vlastnost. Hašení hořlavého kouře vznikajícího při výrobě dřevěného uhlí je dobrá praxe pro odstraňování kouře, stejně jako vzniklého metanu (CH4) vyrobené (viz 2.09 a plyny).
Alternativou je vyrobený kouř kondenzovat a jímat. ( Více informací ) Vrácením této kapaliny do biouhlu nebo používat ji samostatně může mít stimulující vliv na půdní biologii. (Zdroj) Tato kapalina se skládá ze stovek sloučenin, od hustých dehtů až po lehčí alkoholy, fenoly a kyselé sloučeniny. Názvy této tekutiny jsou bioolejové kondenzáty, kreozotovy, kapalné kouře, pyroligninový likér, pyrogenové kyseliny a dřevní ocet. ( Více informací )
Pokud chcete využívat tepla k vaření, zvažte biouhlový sporák Roberta Flanagana [ Příklad1 ] [ Video ] nebo jednoduchý dvoubarelový systém Folke Günthera. Vnitřní barel ve Folkově systému funguje jako retorta, omezuje přívod vzduchu. Vnější zdroj tepla pyrolyzuje obsah retorty, malé otvory v retortě umožňují únik plynu, ale omezují průtok kyslíku dovnitř retorty. Retorty jsou schopny pracovat s velmi vysokou účinností.
2.05 Jaké jsou efektivnější přístupy umožňující výrobu vyšších objemů dřevěného uhlí na zahradě?
Velkobubnová retorta. Použijte buben s poměrně těsným krytem. Umístěte ho do topeniště. Obecné, i když diskutabilní přizpůsobení je perforovat spodní část bubnu k využívání těkavých plynů k vyhřívání retorty. [ Příklad ] Alternativa (text jsem nezvládla přeložit, třeba mi pomůže nějaký technolog: The alternative is to run a piece of perforated pipe from the top of the drum to the firebox underneath.) [ Example1 ] [ Example2 ] [ Example3 ] Při správné volbě paliva je velkobubnová retorta přizpůsobená pro spalování kouře nejen pro zvýšení výnosu, bude rovněž dramaticky snižovat produkci kouře.
Zděná retortová pec. (A Masonry Retort Kiln). Check out the Adam-retort aka Improved Charcoal Production System (ICPS). At 3 cubic meter capacity, this is a tad too big to be considered a garden-level option but maybe someone can come up with a smaller sub-1M3 capacity size. If a smaller size can also achieve the 3M3's 35% to 45% efficiency, use the flare to help sustain the process, and be modified to capture some wood vinegar, it would be a huge boon to the individual biochar using gardener.
Adding a pyrolysis gas burner to a wood gas stove inpired approach. In a wood gas stove inspired approach (see TLUD page ), wide separation between the pyrolysis front (and the charcoal accumulating upstrem from it) and the flare is desireable for retaining the charcoal. Work on a passive double chimney configuration looks very promising. [ 1 ] [ 2 ] Active systems also show great promise. Adding a fan to the primary intake is a fairly common adaptation to control the rate of gas production in the range needed to achieve flare. More sophisticated approaches are being tried also:
For about [USD] $700 you can have an automated system that controls air supply to optimize combustion and minimize emissions. It can control a damper or an appropriately sized variable speed fan that injects air into the pyrolysis gases. This system is based on a Bosch wide band sensor which monitors stack oxygen levels and offers feedback control vis a programable logic controller (PLC) to maintain an excess air regime required for complete combustion. If the geometry is right products of incomplete combustion will be minimized and negligable. ) ( Source )
2.06 Jak vyrobit dřevěné uhlí, která dosahuje struktury a chemických vlastností biouhlu?
Struktura je většinou závislá na typu paliva. Tvrdému dřevu se v současné době dává přednost, ale porozumění v této oblasti je v pohybu. Chemické vlastnosti jsou lépe definovány. Proces spalování by měl být řízen tak, aby zůstal kondenzát. Nástroje k dosažení tohoto cíle jsou při domácí výrobě omezené, ale také velmi jednoduché. Ve všech přístupech to znamená omezením přívodu vzduchu zpomalit rychlost hoření a dosáhnout dostatečně nízkou teplotu, takže všechny dehty a těkavé látky vyrobené pyrolýzou nezpyňují. Being willing to tolerate the inefficent combustion of smoke production, even if only near the end of the burn, certainly makes it easier to retain this volatile liquid component. Being willing to dowse or damping off the burn before it makes the transition from a wood gas fire to a coal gas fire also helps. That can result in some brown char mixed in with the black char, but when it comes to garden soil, its all good. Tolerovat nedostatečné spalování kouře, i když blízko hoření určitě usnadňuje zachovat složky těkavých kapalin. Být ochoten hledat nebo tlumit hoření před tím, než přejde z dřevoplynového hoření na hoření dřevěného uhlí také pomáhá. To může vést k tomu že se hnědé uhlí smísí s černým uhlím, ale když to přijde do zahradní zeminy je to v pořádku.
2.07 Jaký výnos uhlí mohu očekávat?
Podle hmotnosti sušiny, stejně jako na energetickém základě od 20 procent, pro Top Lit Updraft (TLUD) gasifier s nízkou superficiální průtokovou rychlostí (superficial velocity) ( Zdroj - PDF ), a 60 procent pro retortu za ideálních podmínek. 40 % je rozumný cíl. [Zdroje potřebné]
2.08 Jaké žáruvzdorné materiály mohu použít k výrobě pece nebo retorty?
Ocel a / nebo cihly. Nic neobvyklého, můžte používat snadno dostupné materiály. You can make a TLUD-esque design from standard 24 gauge snap lock black stovepipe. The heat will tend to defeat the snap lock so use a couple of sheet metal screws, or move up to welded seems. One advantage of the snaplock is that you can join sheets to get a larger diameter. Steel cooking oil cans and oil jober drums are particularly adaptable. For larger kilns, brick becomes essential. I'll see if I can dig up some information on designs and the refractory requirements of the brick and the mortar.
2.09 Jaké plyny se dají pyrolýzou vyrobit?
Převládající hořlavé plyny jsou oxid uhelnatý a vodík, spolu s malým množstvím metanu (CH4), skleníkového plynu, který zahrnuje 2-3% z produkce tohoto plynu. Oxid uhličitý je rovněž produkován, a to zejména při použití paliva s vyšším vlhkostí. ( Zdroj ) Zapalování plynu eliminuje složky metanu. ( více ).
2.10 Kolik tepla se pyrolýzou vyrábí?
Pyrolýza sama je endodermní, tudíž vyžaduje vstupní teplo aby se udržela. Výhřevnost produkovaného plynu je 5.000 - 5.900 kJ / m³. ( Zdroj ) Poměrně nižší než výhřevnost zemního plynu, 33.320 až 42.000 kJ / m³ ( Zdroj - PDF ), rozdíl je stále značný.
2.13 Je uhlí významné více jako palivo než jako zlepšení půdy?
Tak to může být. Hodnota biouhlu pro zlepšení půdy je nejvyšší, pokud je použit v malých množstvích jako nosič pro naočkování, nebo úprava s hnojivem jako startér. Je to také o vysokých hodnotách těch plodin, které jsou citlivé na vysoké vstupy hnojiv. Základní tabulka může pomoci při tomto hodnocení.
2.14 Je uhel významnější více jako palivo nebo je jeho hodnota vyšší pro vyrovnání emisí skleníkových plynů?
Možná ano (odkaz nenalezen). Možná ne.

přeloženo z http://biochar.pbworks.com/FrontPage
Uživatelský avatar
Ivana
Administrátor
 
Příspěvky: 3362
Registrován: pát 06. lis 2009 20:51:55
Bydliště: Brno

Zahradničení s biouhlem FAQ 3. Co mám dělat s biouhlem?

Příspěvekod Ivana » ned 22. srp 2010 23:04:53

3.0 Co mám dělat s dřevěným uhlím, jakmile je vyrobeno?
Můžete použít čerstvě vyrobené dřevěné uhlí tak jak je, zvláště v malém množství. Pro větší množství jsou možnosti rozdrtit, přesít, přidat tekutiny, přidat suché materiály a zkompostovat. ( Fotky )
3.01 Proč bych biohuhel upravovat, místo jeho použití tak jak je?
Existuje několik důvodů, které se mohou vztahovat k vaší situaci. Čerstvé uhlí je hydrofobní, stejně jako reaktivní, pokud jde o chemismus a výživový profil. Také může mít převládající velikost frakce větší než je požadovaná pro konkrétní použitíi.
3.02 Jaké velikosti by měl být biouhel?
Jemnější je lepší z hlediska půdy a rostlin, ale jemnější je horší z pohledu prašnosti a kvality ovzduší. Vzhledem k tomu, že uhlí přirozeně degraduje v půdě na menší velikost, úroveň úsilí k přípravě jemného dřevěného uhlí je ve skutečnosti závislá na systému použití: míchání uhlí se semeny při setí do řádku vyžaduje částice velikosti jemného písku, ale není žádný zásadní důvod, proč nezačlenit kusy velikosti štěrku.
3.03 Jaké jsou způsoby drcení a přesetí biouhlu?
Na drcení se přikláním k metodě tlučení v hmoždíři: 5 cm průměr větviček a něco jako 20 litrový kbelík s překližkou vloženou do spodní části.
Pro přesetí, myslím, že pro vyšší objemy sklopné síto funguje lépe než horizontální řešeto.
3.04 Co mohu udělat pro snazší drcení biouhlu?
Zdá se, že zvlhčování a sušení pomůže. Uvědomte si, že namáčení odděluje rozpustný popel z velké části odpovědný za ekvivalent uhličitanu vápenatého (CCE) a slanost, které mohou být přínosem pro kyselé půdy. Drcení s trochou vlhkosti pomáhá usměrňovat prach bez odstranění rozpustných složek popela.
3.05 V čem mohu namáčet biouhel kromě vody?
Měli byste zvolit materiály, které by zmírnily stagnaci [Viz 5,04]: kompostový výluh, MiracleGro ™ (Výpočet ), rybí emulzi, moč , více o moči, ....
3.06 Mohu přidat biouhel na kompost?
Ano. To pomůže naplnit biouhel biologicky aktivními a huminovými substancemi. Pro výhodu navíc, a to omezení zápachu, zvažte převrstvení biouhlem při každém přidání zbytků do nádoby s kuchyňským odpadem.
3.07 Bude mít biouhel vliv na tvoření kompostu?
Příležitostná pozorování ukazují, že přidání je v pořádku, čerstvě vyrobený biouhel může urychlit proces kompostování.
3.05 Nebude biouhel škodit žížalám v mém kompostu?
Bylo pozorováno, že pod 50% obsahu uhlí je bez vlivu, při větším podílu biouhlu by mohlo nastat snížení žížalí aktivity.
3.08 Mohu používat biouhel do kompostovacího záchodu?
Ano. Opět platí, že výhoda plynoucí z omezení zápachu je přesvědčivá.

přeloženo z http://biochar.pbworks.com/FrontPage
Uživatelský avatar
Ivana
Administrátor
 
Příspěvky: 3362
Registrován: pát 06. lis 2009 20:51:55
Bydliště: Brno

Zahradničení s biouhlem FAQ 4. Jak mám biouhel použít?

Příspěvekod Ivana » ned 22. srp 2010 23:21:23

4.0 Jak mám biouhel použít?
4.01 Jaká je cílová aplikace na dosažení účinků biouhlu?
Z dostupných údajů k dnešnímu dni se zdá, že plodiny reagují pozitivně na přídavek biouhlu v množství nejméně 50 mg C na jeden ha, za předpokladu, dostatečného hnojení, které zabraňují uhlím vyvolané stagnaci (viz 5.04). To je ekvivalent 5 kg/m2 a dává se do hloubky asi 5 cm. ( Výpočet hloubky) Plodiny mohou vykazovat snížení růstu u vyšších dávek. Podle výsledků studií, které jsou známy v této době, pro většinu druhů rostlin a půdních podmínek k této redukci růstu nedošlo ani při 140 mg C na 1 ha.
4.01 Jaké materiály lze kombinovat i s biouhlem při aplikaci?
4.02 Jak se biouhel obecně používá?
Normálně, směs velmi podobná jako byste připravovali lůžko pro výsadbu rostliny smícháním kompostu a dalších organických zlepšovatel.
4.03 Jaká je běžná aplikace biouhlu?
Není vypracován zavedený způsob.
4.04 Existují výhody pro hlubší umístění?
[Hlubší umístění lépe zabraňuje ztrátám vyplavováním, mycorrhyzal highway below normal cultivation
4.05 Existují výhody používání biouhlu jako mulče?
Takovéto použití umožní lépe předcházet denitrifikaci a emisím metanu. Zahřívá záhon na jaře.
4.06 Mám omezené zdroje biouhlu, jaké je nejlepší použití?
[Expand. seedball, sidedress with starter fertilizer, fungi innoculate]

přeloženo z http://biochar.pbworks.com/FrontPage
Uživatelský avatar
Ivana
Administrátor
 
Příspěvky: 3362
Registrován: pát 06. lis 2009 20:51:55
Bydliště: Brno

Zahradničení s biouhlem FAQ 5.Co nastane po přidání do půdy?

Příspěvekod Ivana » pon 23. srp 2010 0:10:48

5.0 Co nastane po přidání biouhlu do půdy?
5.01 Ovlivňuje biouhel pH půdy?
Zvyšování pH půdy je nejdůležitějším příspěvkem biouhlu k ovlivňování kvality půdy. ( Zdroj ) Půdní pH většinou ovlivňuje relativní dostupnost živin. Při nízkých hodnotách pH je hliník obzvláště škodlivý pro růst rostlin. Hliníková toxicita je rozsáhlý a těžký problém půdy a biouhel je nejdostupnější a jasné řešení, které máme k dispozici. Dostupnost půdního fosforu je velmi závislá na pH půdy, a tak biouhel může být použit k podstatnému zvýšení dostupnosti fosforu v půdách, které mají nižší hodnoty než ideální pH v rozmezí od 6,5 do 7,0. (Více o biouhlu a pH půdy )
5.02 Zvyšuje biouhel půdní CEC a saturaci bázemi?
5.03 Zlepšuje biouhel vlhkostní charakteristiky půdy?
5.04 Může přidání biouhlu způsobit zastavení růstu?

Přidání uhlí do půdy může způsobit zastavení růstu tam, kde hladina dusíku v půdě je nízká. To je zřejmě není případ ve většině zahrad, které mají výhodu hnojení kompostem, hnojem a kuchyňskými zbytky.
Kombinace návracení biouhlu s vysokým poměrem C / N a abiotické pufrování minerálního dusíku může v některých případech vést k nízké dostupnosti pro rostliny (Lehmann a Rondon 2005). Ačkoliv v pokusech v severním Švédsku byla zjištěna zvýšená nitrifikace a snížená amonifikace po přidání aktivovaného C do borového lesa (Berglund et al. 2004). Zdá se, že účinky biouhlu na dynamiku dusíku v půdě nejsou zcela známy. Ve studii ve skleníku v Kolumbii byly leguminózy schopny kompenzovat nízkou dostupnost N zvýšenou biologickou N2 fixací, která je vlastně stimulována přidáním biouhlu (Rondon et al. 2004). Neluštěniny však mohou vyžadovat dodatečné hnojení dusíkem na vyrovnání této imobilizace. To je nežádoucí účinek, další aplikace dusíku vyžaduje vyššíí výrobu dusíkatých hnojiv, která je energeticky velmi náročná-(West a Marland 2002). ( Zdroj - PDF )
5.05 Co lze udělat, aby se zabránilo zastavení růstu?
Jsou možná tři řešení, které se vzájemně nevylučují: (i) biouhel se aplikuje pouze na luštěniny, dokud není dosaženo dostatečné množství dusíku, tak, aby byla umožněna hospodářsky uspokojivá produkce neluštěnin, bez čistého nárůstu hnojení dusíkem, (ii) biouhel je obohacen N, například v kompostovacím kroku nebo při výrobě biouhlu ve výrobním procesu (Lee a Li 2003), (iii) množství aplikovaného biouhlu je upraveno na dostatečně nízkou úroveň, aby umožnilo akumulaci dusíku a optimalizaci rostlinné produktivity. ( Zdroj - PDF )
5.05 Ovlivní biouhel půdní ekologii?
Struktura uhlí poskytuje útočiště pro malé prospěšné půdní organismy i velké jako žížaly.
Dřevěné uhlí zvyšuje aktivitu mykorhizních hub. Nezdá se, že by se tento účinek měnil v závislosti na výrobní teplotě dřevěného uhlí.
Existuje dlouhá tradice v Japonsku s použitím dřevěného uhlí jako půdního přídavku. Nishio (1996) uvádí, že "myšlenka, že používání uhlí stimuluje původní arbuskulární mykorhizy hub v půdě, a tak podporuje růst rostlin je poměrně známá v Japonsku, ačkoli skutečné použití dřevěného uhlí je omezeno kvůli jeho vysoké ceně ". Vztah mezi mykorhizní houbou a uhlím může být důležitý pro realizaci potenciálu uhlí na zlepšení plodnosti. Nishio (1996) uvádí, že uhlí bylo zjištěno jako neúčinné při stimulaci růstu vojtěšky, když bylo přidáno do sterilizované půdy, ale že růst vojtěšky se zvýšil o faktor 1.7-1.8, když byl uhel přidán do nesterilizované půdy, která obsahuje nativní mykorhizní houby. Warnock et al (2007) Jsou to(v sestupném pořadí podle dostupných důkazů, které je podporují): "změny fyzikálně-chemických vlastností půdy, nepřímé dopady na mykorhizu prostřednictvím účinků na jiné půdní mikroorganismy, ovlivnění signalizace rostlina-houba a detoxikace allelochemikálií biouhlem a dále poskytování útočiště houbovým grazers. ( Zdroj - PDF )
Nízkou teplotou vyrobené dřevěné uhlí (vyšší, než tráva nebo čisté celulózy) má vnitřní vrstvu z bioolejových kondenzátů které mikroby konzumují a je stejná jako glukóza v účinku na růst mikroorganismů (Christoph Steiner, energii s zemědělského využívání Carbon (EACU) Symposium, června, 2004) ( Zdroj )
Steiner et al (2008) uvedl, že bazální respirace (BR), mikrobiální biomasy, populační růst a mikrobiální účinnost (vyjádřená metabolickým kvocientem) se zvýšili lineárně a signifikantně se zvyšující se koncentrací dřevěného uhlí (50, 100 a 150 g kg-1 zeminy). Použití kouřových kondenzátů (pyroligneous acid, PA, kyseliny vzniklé suchou destilací dřeva), způsobí prudký nárůst všech těchto ukatatelů, plus v substrátem-indukované respirace (substrate-induced respiration, SIR), jakož i exponenciální nárůst populace. Předpokládáme, že kondenzáty z kouře, obsahují snadno rozložitelné látky a jen malé množství inhibičních látek, které mohou být využity mikroby v jejich metabolismu. ( Source )
Agregace je lepší:
Přítomnost biouhlu v půdách aktivně podporuje tvorbu agregátů přes větší množství houbových hyf. ( Source - PDF ) Biouhel je schopen sloužit jako stanoviště pro extraradiální houbové hyfy které sporulují v jejich mikropórech kvůli nižším konkurenci saprofytů (Saito a Marumoto, 2002). ( Zdroj - PDF )
5.06 Zlepšuje biouhel růst rostlin?
5.07 Jak mnoho lepší růst rostlin mohu očekávat?
Můžete očekávat, že sklizená hmotnost bude (ve většině případů), pozorovatelně vyšší, s kombinací uhel + hnojiva, než budete dosahovat se stejným množstvím hnojiva samotného. V některých případech byl pozorovaný účinek dramatický. Steiner (2007) hlásí zdvojnásobení výnosu kukuřičného zrna s hnojivem + biouhlem ve srovnání s hnojivem samotným. Výnosy následně klesly v průběhu čtyř sezón, avšak pokles byl nižší s použitím biouhlu než bez něj. Půdní P, K, Ca, Mg zůstal významně vyšší v půdách s biouhlem bez ohledu na vyšší ztráty vyšší úrodou ( Zdroj - PDF ). Vzhledem k několika málo místům, kde byl biouhel vyzkoušen, nemělo by vás překvapit pokud zjistíte, že vaše skutečné výsledky budou méně dramatické.
Údaje o účinku dřevěného uhlí na výnosy plodin je stále základní – bvyl prozkoumán pouze omezený počet plodin pěstovaných na omezeném počtu půd. Interakce mezi sklizníi, půdním typem, místnmií podmínkami a surovinou ze které pochází biouhel, způsobem jeho výroby a použitá množství budou muset být studovány mnohem podrobněji, než bude zváženo rozsáhlé nasazení biouhlu na zlepšení půdy. Nicméně existují důkazy, že alespoň u některých kombinací sklizeň / typ půdy může být přidání dřevěného uhlí prospěšné. ( Zdroj - PDF )
5.08 Existuje způsob, jak provádět vlastní studie způsobem který bude užitečný pro ostatní?
Jistě: CharDB, mezinárodní online open-source databáze hodnotící zlepšení půdy biouhlem.
Můžete zaregistrovat své pokusy zlepšení půdy biouhlem v jednotném formátu "CharML", který by měl usnadnit srovnání mezi jednotlivými vstupy. To snad povede k novým zajímavým závěrům a lepší znalosti o fascinujícím světě biouhlu.! ( Zdroj)
5.09 How much carbon dioxide does sequestered biochar offset?
One kg charcoal, at 5% ash, offsets 3.3 kg carbon dioxide. On a home and garden scale, assuming that a gallon of gasoline releases 2.4kg of carbon and assuming that one wants to get to a negative carbon value then utilizing a 4kg bag of Cowboy brand charcoal as biochar comfortably offsets the carbon dioxide produced, with room to accomodate tha carbon footprint of delivering the charcoal to the garden. Jeden kg uhlí o 5% popela, vyrovná 3.3 kg oxidu uhličitého. V měřítku domu a zahrady, za předpokladu, že galon benzínu uvolní 2.4kg of carbon 2,4 kg uhlíku, a za předpokladu, že se osoba chce dostat do záporné hodnoty oxidu, pak využití 4 kg pytel uhlí značky Cowboy jako biouhlu pohodlně vyrovnává vyprodukovaný oxid uhličitý – uhlíkovou stopu vyrovná dodáním uhlíku do zahrady. The production of the charcoal itself has no carbon footprint assuming the fuel used to make the charcoal was diverted from fate of decomposition. ( Nod to Pangolin )
5,10 Vytvoření jakého množství oxidu dusného biouhel zabrání?
Pedolog Lucas Van Zweiten zaznamenal 5 až 10 násobné snížení emisí oxidu dusného v zemědělském prostředí kde se používá biouhel. Obecně platí, že půda se zvýšenou hladinou půdních dusičnanů v přítomnosti dostatečné vlhkosti a robustní organické hmoty v půdě má vyšší produkci oxidu dusného, a tak bude s velkou pravděpodobností prospěch na úrovních které pozoroval Van Zweiten. Nicméně, vliv výroby biouhlu na emise oxidu dusného je do značné míry neznámý faktor. Přestože existuje možnost, že přidání biouhlu může snížit přímé emise N2O z půdy, a může snížit i nepřímé emise N2O snižováním dusičnanů run-off, ani jedna z těchto možností nebyla dostatečně prokázána na základě řady různých zemědělských podmínek. (Zdroj - PDF)

přeloženo z http://biochar.pbworks.com/FrontPage
Uživatelský avatar
Ivana
Administrátor
 
Příspěvky: 3362
Registrován: pát 06. lis 2009 20:51:55
Bydliště: Brno


Zpět na Biouhel, terra preta

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

cron